ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Οδηγός για Επόπτες και Χειριστές Τροφίμων»

Τα ασφαλή, υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα, αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την ανθρώπινη υγεία.

Ωστόσο, σημαντικές βελτιώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων θα προκύψουν μόνο, όταν όλοι στη βιομηχανία τροφίμων, έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και την κατανόηση για να αποφύγουν τους κινδύνους και τις παγίδες που σχετίζονται με την προετοιμασία παρασκευή και αποθήκευση τροφίμων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως έχουμε εκδώσει το βιβλίο «Ασφάλεια Τροφίμων, οδηγός για Επόπτες και χειριστές τροφίμων».

Η έκδοση αυτή αποτελείται από 216 σελίδες και έχει συγγραφεί για να βοηθήσει τους χειριστές τροφίμων να ολοκληρώσουν με επιτυχία την εκπαίδευση τους σε θέματα Υγιεινής Τροφίμων και επίσης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επόπτες που έχουν την ευθύνη για αυτούς τους χειριστές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Εισαγωγή στην Ασφάλεια των Τροφίμων

Μικροβιολογία

Κίνδυνοι Μόλυνσης των Τροφίμων

Τροφικές Δηλητηριάσεις

Διαχείριση Αλλεργιογόνων

Προσωπική Υγεία και Υγιεινή – Εκπαίδευση Προσωπικού

Παραλαβή - Αποθήκευση και Έλεγχος Θερμοκρασιών Τροφίμων

Προετοιμασία Τροφίμων

Προστασία των Τροφίμων κατά το Σερβίρισμα

Καθαρισμός και Απολύμανση Υποστατικών και Εξοπλισμού

Καταπολέμηση Εντόμων και Τρωκτικών

Σχεδιασμός και Κατασκευή Υποστατικών Τροφίμων και Εξοπλισμού 

Συστήματα Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP   

Νομοθεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Αρμοδιότητες

Η επιτυχημένη εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκτηθούν, θεωρούμε πως, θα βοηθήσει τόσο τους χειριστές τροφίμων όσο και τις επιχειρήσεις τροφίμων γενικότερα, να βελτιώσουν τα πρότυπα της ασφάλειας των τροφίμων.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο από τον ίδιο τον συγγραφέα (κ. Γιώργο Γιωργαλλά), συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το επισυναπτόμενο έντυπο, ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.pdfμέσω e-mail: ggeorgallas@hotmail.com  μέσω της ιστοσελίδας μας www.foodsafetyservicescy.com είτε μέσω τηλεφώνου, τηλ: 99422994.

Τιμή €20. (στην τιμή περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα  έξοδα αποστολής).

Το βιβλίο μαζί με το τιμολόγιο θα σας παραδοθεί από την εταιρεία ACS καταβάλλοντας το αντίτιμο κατά την ώρα της παραλαβής.  

Σας ευχαριστούμε,